Uvjeti i odredbe

Uvjeti i odredbe

Turistička agencija radi kao posrednik u pronalaženju smještaja između domaćina i gosta.

Svi apartmani , opisi , cjenici su važeći i tijekom sezone nema promjena .

Što se tiče zauzeća smještaja kalendar popunjenosti je promjenjiv . Stoga sve ponude vrijede tri dana od trenutka kontaktiranja sa agencijom , nakon toga se ponuda može obnoviti ako je smještaj još uvijek slobodan.

Nakon konačnog dogovora sa agencijom o rezervaciji smještaja potrebno je uplatiti akontaciju od 100 € za svaku smještajnu jedinicu

Cijene su izražene u Hrvatskim kunama te radi lakšeg snalaženja i u EUR.

Po uplati akontacije od strane agencije dobivate račun za uplaćenu akontaciju.

Akontacija može biti uplaćena i u EUR i u Hrvatskim kunama. Ostatak uplate se može platiti (u dogovoru sa agencijom )14 dana prije dolaska na račun agencije ili direktno u agenciji. Plaćanje u agenciji je u Hrvatskim kunama.

Prilikom dolaska u agenciju potrebno je donijeti račun za akontaciju , nakon toga agencija uzima vaše osobne podatke te vas odvodi do vašeg apartmana.

Dolazak u sam apartman je moguć iza 12.00 sati osim u slučaju ako je apartman slobodan od ranije moguć je i raniji ulazak u apartman.

U slučaju otkazivanja rezervacije , akontaciju ne vraćamo , osim u slučaju da rezervirani smještaj uspijemo popuniti drugom rezervacijom.